Ugressbekjempelse

Vi fjerner ugress med varmtvann.
Den mest miljøvennlige metoden.

Miljøvennlig fjerning av ugress

Hvorfor fjernes ugress?
Det er mange gode grunner til å fjerne ugress. I landbruket fjernes ugress for å beskytte avlinger. I byer og tettsteder, for å holde offentlige områder rene og ryddige og for å hindre skade på veier, åpne områder og bygninger. Mye ugress kan spre seg ekstremt raskt og / eller forårsake alvorlig skade med røttene sine. De har også en negativ innvirkning på ønsket estetikk.’

Varmtvann når helt ned til plantens røtter. Vanntemperaturen er avgjørende her: like under dampterskelen er ideell. Kärcher HDS-maskiner gir varmtvann med gjennomgående høye temperaturer på opptil 98°C som er ideelt for fjerning av ugress med varmtvann.

Det viktige her for beste resultat, er 3 behandlinger i vekstsesongen.

Ta kontakt for tilbud

se også